Belegningsstein

Vi arbeider med belegningsstein. Vi kan lage til gårdsrom, gangvei, dekorasjons kant rundt blomsterbed, trapper osv.