Møbler

Vi arbeider med å sette sammen møbler som f.eks. kjøkken og garderober.