Struktur maling

Vi arbeider med forskjellige typer struktur maling på betong og pussede overflater.

En av de mest kjente typene av struktur maling er slemming.

Arbeidet blir utført med kost eller rulle alt etter hvilken struktur vi skal lage.

Dette er den raskeste og letteste måten å fornye overflaten på. Og det er en bra måte å dekke til sprekker og ujevnheter.

For mer utsatte og fuktige områder bruker vi epoxy grossisten produkter.